News

Hoekom is HOEKOM belangrik? Daar is meer agter die vraende voornaamwoord...

Izelle van den Bergh

Tags Begrip, Hoekom, Ontwikkeling

Hoekom is HOEKOM belangrik? Daar is meer agter die vraende voornaamwoord...

Om iets te bevraagteken is ‘n natuurlik ontwikkelings-proses waardeur kinders gaan om hul wêreld te ontdek en te verstaan. Dit is nie beperk tot 4 tot 5 jariges nie, anders het ons nie al die uitvindings oor die geskiedenis heen beleef nie. Die bevraagteken-vaardigheid is sterk op die voorgrond tussen ouderdom 4 en 5 jaar. Ons kinders het ‘n onblusbare nuuskierigheid oor elke klein dingetjie wat hul beleef. Studies in Engeland het getoon dat ‘n 4 tot 5 jarige gemiddeld 312 vrae per dag vra. Hoekom hou kinders op hoekom vra? Enige ouer met ‘n 4 tot 5 jarige weet...


7 Leer Intelligensies

Izelle van den Bergh

Tags Begrip, Brein, Leer, Sintuie

7 Leer Intelligensies
7 Leerintelligensies is die manier hoe ons inligting verwerk.

Korporaal Corpus Callosum

Izelle van den Bergh

Tags Begrip, Brein, Leer

Korporaal Corpus Callosum

Sou ek anders leer as ek verstaan hoe my brein inligting verwerk?

Van die hippokampus na die corpus Callosum ...


Die Hippokampus

Izelle van den Bergh

Tags Brein, Leer, Sintuie

Die Hippokampus

Sou ek anders leer as ek verstaan hoe my brein inligting verwerk?

Die eerste stap is van sintuie tot hippokampus...