news

7 Leer Intelligensies

Izelle van den Bergh

Leer Intelligensies is nie 'n manier hoe om te leer nie.

Die 7 leerintelligensies is die manier waarop ons deur ons sintuie inligting inneem.

Almal het AL sewe leerintelligensies.

Een of twee is net meer dominant as die ander.

Die leerintelligensie voorkeur (dominansies) kan verander soos ons ontwikkel en groei.

Elke leerintelligensie is 'n voorkeur waarmee inligting ingeneem word. Ons neem inligting makliker in wanneer dit deur ons dominante leerlintelligensie gebeur.

Intrapersoonlik - Selfslim... Hou van alleen werk, nie groepwerk nie... Diepdenkers wat hou van probleemoplossing. Maak nie maklik maats nie, maar het 1 of 2 goeie maats.

Interpersoonlik - Mensslim... Hou van groepwerk... Help graag ander. Wil graag praat en het nodig om hulself te hoor om inligting te prosesseer.

Logies-wiskundig - Syferslim...As gevolg van logiese orde maak wiskunde sin. Hou van roetine en orde. Sien stappe en prosesse maklik raak.

Linguïsties - Taalslim... Hou van lees en skryf. Natuurlik leer vriendelik omdat ons lief is vir lees.

Kinesteties - Lyfslim... Beweging is die voorkeur om inligting in te neem. Kan nie stilsit en konsentreer nie, maar konsentreer as beweging plaasvind.

Ritmies-Musikaal - Musiekslim... Ritme maak inneem van inligting makliker... enige ritme van wieg op stoel tot rympies maak om inligting in te neem.

Visueel-Ruimtelik - Prentjieslim... Leeswerk sonder kleur of prentjies is oninteressant. Het prentjies nodig om inligting soos legkaart bymekaar te sit. Het goeie oog vir afstand skat en ruimte.

 


Older Post Newer Post