news

Hoekom is HOEKOM belangrik? Daar is meer agter die vraende voornaamwoord...

Izelle van den Bergh

Om iets te bevraagteken is ‘n natuurlik ontwikkelings-proses waardeur kinders gaan om hul wêreld te ontdek en te verstaan.

Dit is nie beperk tot 4 tot 5 jariges nie, anders het ons nie al die uitvindings oor die geskiedenis heen beleef nie.

Die bevraagteken-vaardigheid is sterk op die voorgrond tussen ouderdom 4 en 5 jaar. Ons kinders het ‘n onblusbare nuuskierigheid oor elke klein dingetjie wat hul beleef.

Studies in Engeland het getoon dat ‘n 4 tot 5 jarige gemiddeld 312 vrae per dag vra.

Hoekom hou kinders op hoekom vra?

Enige ouer met ‘n 4 tot 5 jarige weet watter tipe uitdaging 312 vrae per dag kan wees, daarom begin ouers later met stop-antwoorde soos:

  • Sommer het nie rede nie, want skilpad het nie vere nie.
  • Omdat ek so sê.

Ons begin die natuurlik nuuskierigheid en lus om te ontdek en meer te leer blus.

Die hoekom-fase verdwyn, nie omdat dit deel is van ontwikkelingsfase vir 4 tot 5 jariges nie, maar omdat volwassenes moeg raak vir hoekom-vrae.

Hoekom is nie “terugpraat” nie…

Die hoekom-vraag steek weer sy kom uit in die tiener-fase. Weereens maak die volwassenes ‘n gevaarlike afleiding wat verhoudings beïvloed. Wanneer ‘n tiener hoekom vra, wil hul regtig weet of verstaan hoekom. Tog sien ‘n groot meederheid volwassenes hoekom-vrae van tieners as rebelse optrede. Dit word gesien asof tieners gesag bevraagteken.

Hoekom-vrae krag:

Die waarde om ‘n hoekom-vraag geduldig, opreg en eerlik te beantwoord is:

  • Dit help kinders ontwikkel in denkers en deelnemers.
  • Dit verminder rebellie omdat dit behoefte aan begrip bevredig.
  • Dit verseker inkoop in ‘n besluit. As ‘n kind verstaan hoekom iets besluit is, ondersteun hulle nie net die besluit nie, hul eerbiedig die besluit.
Kom ons maak ruimte vir hoekom, dit is ‘n aktiewe manier om ruimte te maak vir multivlak-ontwikkeling in verhoudings, denke en groei.

Older Post