news

Korporaal Corpus Callosum

Izelle van den Bergh

Tags Begrip, Brein, Leer
Sodra die hippokampus die inligting vanaf die sintuie versamel het, word dit na die Corpus Callosum gestuur.
Die Corpus Callosum se funksie is om te onderskei tussen verstaanbare en onverstaandbare inligting.
Onverstaanbare inligting word na die korttermyngeheue gestuur waar dit tussen 24 en 48 uur verlore gaan. Dit sluit ook grys inligting in ... Ons lees ‘n boek maar hoor ‘n motor in die straat. Omdat die motor in die straat nie deel vorm van die verstaanbare inligting nie, word dit korttermyn inligting.
Verstaanbare inligting word langtermyn inligting. Die Corpus Callosum verbind die linker- en regterbrein met mekaar. Om inligting of ‘n konsep te verstaan word linker- en regterbrein gebruik om inligting te analiseer (uit mekaar te haal) en te sintiseer (weer bymekaar te sit). Dit is soos ‘n legkaart... Ek het die prentjie op die deksel om die grootprentjie te verstaan. Dan word dit opgedeel in klein legkaartstukkies (feite en detail). Wanneer ek die stukkies bymekaar sit om die grootprentjie te vorm ontwikkel begrip - langtermyn inligting.
Wanneer weet ek of begrip (langtermyn verstaan) gebeur? Wanneer ek die inligting of konsep in my eie woorde kan verduidelik.
Pappagaaileer (Woorde uit kop leer) is nie langtermyn gefokus nie, omdat daar geen begrip gevorm word nie.

Older Post Newer Post