News — Sintuie

7 Leer Intelligensies

Izelle van den Bergh

Tags Begrip, Brein, Leer, Sintuie

7 Leer Intelligensies
7 Leerintelligensies is die manier hoe ons inligting verwerk.

Die Hippokampus

Izelle van den Bergh

Tags Brein, Leer, Sintuie

Die Hippokampus

Sou ek anders leer as ek verstaan hoe my brein inligting verwerk?

Die eerste stap is van sintuie tot hippokampus...