Afrikaans Temas

iK Afrikaans Interaktief Werkwoorde Video


Regular price R 20.00
iK Afrikaans Interaktief Werkwoorde Video
iK Afrikaans Interaktief Werkwoorde Video
iK Afrikaans Interaktief Werkwoorde Video

Interaktiewe video wat min data gebruik.

Leerder kan op selfoon of rekenaar die instruksies volg om die konsep te ontdek.

Inleiding oor werkwoorde en tydsvorme van algemene werkwoorde

Thinking Tool Metodes waar leerder aktief betrokke is in eie leerproses.

Related Products