Graad 0


Graad 0 is die ontvangsjaar waarin kleuters blootgestel word aan 'n informele leer, begripstoepassing en redenasie deur beide grootmotoriese en fynmotoriese vaardighede te ontwikkel.