Banner Top
Leer deur doen

Volledige fondasie

iKnowThat se handboeke vir graad 4 tot 6 lê 'n volledige fondasie vir die vereistes van graad 7 tot 12. Kritiese denke en selfgerigte leer word ontwikkel met die behandeling van die werk.

Selfs in graad 4 tot 6 is praktiese toepassing van die leermateriaal die beste manier om begrip te vorm te konsepte vaste te lê.

Tale handboekvoorbeelde

Tale

iKnowThat se tale handboeke werk saam met mekaar.

'n Nuwe konsep word altyd eerste in Afrikaans Huistaal gedoen en daarna in Engels as Eerste Addisionele Taal. Dinktrappie-vrae en kleurvolle voorbeelde help leerders om die konsepte te ontdek.

iKnowThat Taalleer leer eers die taalelemente en dan word dit in toepassings gebruik reg deur die jaar.

iKnowThat se unieke stelwerk sluit in:

 • Prosa wat op die voorgeskrewe leesboek toegepas word.
 • Poësie met gedigontleding en gedigelemente.
 • Kreatiewe skryf waar elke skryfstuk eers ontleed word in die unieke elemente en dan 'n eie skryfstuk geskryf word.

Taalleer word op 'n Maandag tot Woensdag gedoen en Stelwerk word op Donderdag en Vrydag gedoen.

iKnowThat Wiskunde voorbeelde

Wiskunde

iKnowThat se Wiksunde volg logies op mekaar, elke konsep word eers in geheel behandel voordat 'n volgende konsep aangepak word.

iKnowThat Wiskunde word in 2 hoofgroepe verdeel:

 • Algebra
 • Meetkunde

Wiskunde het sy eie vaktaal, daarom is dit belangrik dat leerders die regte vakterme leer om wiskunde te kan verstaan en kan toepas.

Algebra word Maandag tot Woensdag gedoen en Meetkunde volg op Donderdag en Vrydag.

Konsekte word so aangebied dat leerders die voorbeelde kan analiseer en afleidings kan maak. Daar is verskeie toepassings wat wiskunde 'n lekker praktiese vak maak.

iKnowThat Wetenskap voorbeelde

Natuurwetenskap en Tegnologie

iKnowThat se NSTeg fokus op vaardigheidsontwikkeling.
Om die volgende prosesse te verstaan is belangrik vir die hoër grade se toepassing:

 • Wetenskaplike proses
 • Eksperimentele proses
 • Tegnologiese proses

Die prosesse vereis verskillende vaardighede soos waarneming, beplanning en evaluering. iKnowThat gebruik die vakinligting wat geleer moet word om die vaardighede in te oefen.

Eksperimente, hipoteses en wetenskaplike sketse maak NSTeg 'n lekker doen vak.

Sosiale Wetenskap

Sosiale Wetenskap

Sosiale wetenskap bestaan uit:

 • Geografie (Aardrykskunde)
 • Geskiedenis

Geografie het verskeie praktiese toepassings soos kaartwerk. Vakintegrasie met wiskunde bring konsepte soos lengtegraadlyne en tyd of kaartskale en verhoudsings bymekaar.

Geskiedenis dek van Egipte tot mediese geskiedenis met interessante ondekkings.

iKnowThat Lewensvaardighede voorbeelde

Lewensvaardighede

Lewensvaardighede bestaan uit:

 • Persoonlike en sosiale weerbaarheid
 • Kuns
 • Liggaamsoefeninge

Persoonlike en sosiale weerbaarheid bespreek verskeie onderwerpe soos groepsdruk, privaatheid, konflikhantering, rentmeesterkap en self die maak van keuses.

Kuns is die lekkerste doenvak waar die ander vakke se kennis toegepas word op 'n kreatiewe manier. As ons leer van digtheid in NSTeg, word kuns met digtheid-toepassing gedoen.
Kuns word verdeel in 4 afdelings sodat die leerder voldoende blootstelling ontvang om in gr 7 enige 2 te kies om mee voort te gaan tot in gr 9. Die 4 afdelings is:

 • Skeppende kuns
 • Uitvoerende Kuns (Drama)
 • Dans
 • Musiek

Stilsit is die nuwe rook, daarom is liggaamsoefeninge belangrik. Elke week word liggaamsoefeninge met behulp van videogrepe gedoen.

 

Assesserings bestaan uit opdragte, toetse en eksamenvraestelle.

iKnowThat se assesseringsplan verseker ‘n gebalanseerde werkslading. Deurlopende assesserings word in kwartaal 1 en 3 gedoen. Eksamens word in kwartaal 2 en 4 geskryf.

iKnowThat bied ‘n addisionele merk-opsie waar iKnowThat die formele assesserings (al die assesserings wat vir rapportpunte tel) nasien.

iKnowThat reik slegs rapporte uit vir assesserings wat deur iKnowThat nagesien word.

Sakpas-pryse...

iKnowThat se volkleur leervriendelike boeke is beskikbaar in die volgende opsies:
Eklekties > Koop 'n boek of 'n vak se boeke direk vanaf die aanlyn-winkel.

GraadPakket sonder Rapport > Graadpakkette kan kwartaalliks of jaarliks aangekoop word. Assesserings is deel van die graadpakkette, maar hier word die rapport nie deur iKnowThat uitgereik nie.

GraadPakket met Rapport > Graadpakkette kan kwartaalliks of jaarliks aangekoop word. Wanneer iKnowThat die assesserings merk vir kwaliteitsbeheer word 'n rapport uitgereik wat afgeteken word deur ons hoof SAQA geakkrediteerde assessor.

 

 

WonderWoef
Banner Wonderwoef house