My wêreld Bybel Banner

Tema: Die Woord van God

  Vers vir die week:

  2 Tim 3:16

“Die hele Skrif kom direk van God af. Daaruit kan ons so baie leer. Dit help ons om te wys waar mense die pad byster raak en om hulle weer reg te help. Uit die Skrif kan ons ook vir mense wys hoe God wil hê hulle moet leef.” (Die Boodskap)

Vir ouers:
Dit is belangrik om te weet wat die Bybel as die Woord van God beteken en hoekom ons die Bybel lees.
As ons nie die gesag van die Bybel verstaan nie, is dit net ‘n gewone boek en ons het nie rede om by die voorskrifte en riglyne te bly nie.

Bybelstorie:
Jeremia 36:1-10

Wat het jy nodig?
Brood
ʼn Bybel
ʼn Spieël / padkaart / kers of flits
Uitdrukke vir die aktiwiteite

Aktiwiteite:
Hierdie is drukbare aktiwiteite.

Liedjie:

Die Storie:

   Jeremia was ‘n profeet in die tyd van Koning Jojakim van Juda. God het weer met Jeremia gepraat. Hy het gesê: “Kry vir jou ’n boek en skryf alles neer wat Ek vir jou gesê het oor Israel, Juda en die ander nasies. Begin so ver terug toe Josia koning was en Ek die eerste boodskap vir jou gegee het. Skryf dan verder al die ander dinge neer wat Ek vir jou gesê het, ook dit wat Ek nou vir jou gaan sê.”

Jeremia het toe vir Baruk die seun van Nerija geroep. Baruk het alles wat Jeremia hardop vir hom voorgesê het, in ’n boek neergeskryf. Die boek was in so ’n vorm dat dit opgerol kon word.

Jeremia het toe vir Baruk gesê: “Ek mag nie naby die tempel kom nie. Maar gaan jy môre, wanneer dit die dag is waarop mense sonder kos bly, na die tempel toe. Gaan lees vir die mense uit hierdie boek wat die Here sê. Mense van al die stede in Juda sal môre daar wees. Miskien sal hulle bid en ophou om op so ’n slegte manier te leef.” Jeremia het geweet dat die Woord van God mense moet leer van God en Sy wil. Die Woord van God leer hulle wat reg en verkeerd is. Die Woord van God help mense om die regte keuses te maak. Baruk het alles gedoen wat Jeremia hom gesê het om te doen. Hy het wat in die boek geskryf was vir die mense by die tempel voorgelees.

Gesels-vrae oor die storie:
Wie het met Jeremia gepraat?
Wat moes Jeremia doen?
Wat het Jeremia gehoop die mense gaan doen as hulle die Woord hoor?

Praktiese voorbeelde om te verstaan hoekom ons die Bybel moet gebruik:
Gee vir elkeen ‘n stukkie brood en gesels oor die brood:


Wat is dit?
Waarvoor word dit gebruik?
Laat elkeen sy stukkie brood eet.
Hoeveel keer eet jy op ‘n dag?
(Ons eet elke dag kos – soms 2 keer en soms 3 keer ‘n dag.)
Hoekom eet ons elke dag?
(Sodat ons kan groei en energie kan hê om dinge te doen.)
Die Bybel (laat die leerders die Bybel vashou en aangee vir mekaar) is soos brood (kos).
Soos ons lyf kos nodig het, so het ons siel en gees ook siel- en geeskos nodig.
Soos ons elke dag kos eet, moet ons elke dag siel- en geeskos eet – die Bybel lees.
Wat gebeur as jy nie kos eet nie?
Wat gebeur as jy nie siel- en geeskos gaan eet nie?

Wat sien jy as jy in die spieël kyk?

‘n Spieël help nie net om te sien hoe ons regtig lyk nie, dit help ons om reg aan te trek.

So is die Bybel vir ons ‘n spieël om te kan sien of ons geestelik “reg lyk”

“Doen wat God vir jou sê. Daar wag ’n groot verrassing op jou as jy maar net daarna sit en luister en niks daaraan doen nie. Jy dink dalk jy is mooi godsdienstig, maar eintlik is jy besig om jouself lelik te kul. Iemand wat net na God se woord luister sonder om te doen wat dit vra, is soos ’n man wat na homself in ’n spieël kyk. Hy sien daar hoe deurmekaar sy hare is. Hy draai dan om en stap weg sonder om sy hare te kam, omdat hy dadelik vergeet hoe deurmekaar sy hare is.”
Jak 1:22-23

 Wanneer gebruik ons ʼn padkaart?

Net soos ʼn padkaart ons help om nie te verdwaal nie, help die Bybel ons om op die regte pad te bly.

Wat is die funksie (werk) van ‘n flits of kers?

U Woord wys my presies hoe ek moet leef, soos ’n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap.
Ps 119:105

Hoekom drink ons water?

Jesus sê dat Sy Woord water is. As jy van Sy water drink sal jy nie weer dors word nie.

“Wie egter van die water drink wat Ek hom sal gee, sal nooit ooit weer dors word nie. Daar sal iets in daardie persoon gebeur. Die water wat Ek vir hom sal gee, sal in ’n fontein binne-in hom verander. Hierdie borrelende, lewende water sal maak dat hy vir ewig sal lewe.”
Joh 4:14

 Hoekom drink babatjies melk?

Melk maak ons groot en sterk.

“’n Babatjie wat pas gebore is, is dors vir ’n bietjie melk. Net so moet julle altyd die skoon, geestelike melk wil hê. Dit sal julle geestelik groot en sterk laat word as mense wat God s’n is.”
1 Pet 2:2

Gebed:

Gebed is ʼn gesprek tussen ons en God. Daarom gee ons nie ʼn voorbeeld gebed nie.  ʼn Gesprek beteken dat daar praat en luister gebeur tussen 2 persone. Gebed is nie ʼn ek-het-dit-nodig-lysie nie.

In ons gesprek kan ons dinge vra, maar dit is nie al waaroor ons gebed moet handel nie. Ons sal wel later tyd aan gebed spandeer, maar vir nou is dit belangrik om net met God te praat.

Waarvoor kan jy vir God dankie sê?

Wat het jy geleer wat jy vir God wil vertel?

Wat wil jy vir God vra?