My naslaanwêreld
Wonderwoef soek
Tik die onderwerp waaroor jy meer inligting soek hier in:

“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind;
klop, en vir julle sal oopgemaak word.”
Matt. 7:7