iKnowThat My Naslaanwêreld Banner

Son: Aarde se beweging om die son

Revolusie:
Die Aarde draai om die Son in ‘n baan wat ongeveer 365,25 dae neem om te voltooi. Hierdie beweging word die Aarde se revolusie genoem.

Die baan is effens ellipties, wat beteken dat die afstand tussen die Aarde en die Son wissel deur die jaar. Die naaste punt is die perihelion, en die verste punt is die aphelion.

Die naaste en verste punte in die aarde se baan om die son word hier verder verduidelik.

PERIHELION (Die naaste punt)

Definisie:
Die perihelion is die punt in die Aarde se elliptiese baan waar dit die naaste aan die Son is.

Afstand:
Gemiddeld is die afstand van die Aarde tot die Son by perihelion ongeveer 147,1 miljoen kilometer (91,4 miljoen myl).

Tydstip:
Die perihelion vind gewoonlik plaas rondom 3-5 Januarie elke jaar. Dit wissel effens van jaar tot jaar as gevolg van die Aarde se presessie en ander klein dinamiese effekte.

Invloed:
By perihelion ontvang die Aarde ‘n bietjie meer sonstraling in vergelyking met aphelion. Dit verhoog effens die globale gemiddelde temperatuur, maar die effek is minder beduidend as die invloede van seisoene wat deur die kanteling van die Aarde se as veroorsaak word.

APHELION (Die verste punt)

Definisie:
Die aphelion is die punt in die Aarde se elliptiese baan waar dit die verste van die Son af is.

Afstand:
Gemiddeld is die afstand van die Aarde tot die Son by aphelion ongeveer 152,1 miljoen kilometer (94,5 miljoen myl).

Tydstip:
Die aphelion vind gewoonlik plaas rondom 4-6 Julie elke jaar. Soos met perihelion, wissel dit effens van jaar tot jaar.

 Invloed:
By aphelion ontvang die Aarde minder sonstraling in vergelyking met perihelion. Dit verlaag effens die globale gemiddelde temperatuur, maar soos by perihelion, is hierdie verandering klein in vergelyking met die effek van die seisoene.

Seisoene:
Die Aarde se as is gekantel teen ‘n hoek van ongeveer 23,5 grade. Hierdie kanteling veroorsaak die seisoene.

Wanneer ‘n halfrond na die Son gekantel is, ervaar dit somer, en wanneer dit weg van die Son gekantel is, ervaar dit winter.

Die veranderende hoek van sonlig gedurende die jaar beïnvloed die lengte van die dag en nag, asook die intensiteit van die Son se strale wat die oppervlak van die Aarde bereik.

Aarde se rotasieEarth Rotation Design Vectors by Vecteezy

Die Rol van Perihelion en Aphelion in Seisoenale Veranderinge

Seisoene en Kanteling:
Die kanteling van die Aarde se as teen ongeveer 23,5 grade is die primêre rede vir seisoenale veranderinge. Dit bepaal hoeveel sonlig verskillende dele van die Aarde ontvang gedurende die jaar.

Die feit dat die Aarde nader aan die Son is tydens die noordelike winter (perihelion) en verder van die Son af is tydens die noordelike somer (aphelion) het ‘n geringe effek op die seisoene. Hierdie effek is meer uitgesproke in die suidelike halfrond.

Interessante Feite

Elliptiese Baan:
Die baan van die Aarde is ‘n byna sirkelvormige ellips, met ‘n eksentrisiteit van ongeveer 0,0167. Dit beteken dat die variasie in afstand nie baie groot is nie, maar dit is steeds betekenisvol.

Seisoenale Verskille:
Die suidelike halfrond ervaar somer tydens perihelion, wat dit effens warmer maak as die somer in die noordelike halfrond, wat tydens aphelion plaasvind.

Hierdie punte verduidelik die veranderende afstand van die Aarde tot die Son gedurende die jaar en hul klein invloed op ons klimaat en temperatuur. Alhoewel perihelion en aphelion belangrike astronomiese gebeurtenisse is, is die seisoene en die kanteling van die Aarde se as die oorheersende faktore in die Aarde se klimaatstelsel.