iK Afrikaans Huistaal Graad 6 Boek 2


Regular price R 200.00
iK Afrikaans Huistaal Graad 6 Boek 2
iK Afrikaans Huistaal Graad 6 Boek 2
iK Afrikaans Huistaal Graad 6 Boek 2

Taalleer en Stelwerk konsepte vir Graad 6 Afrikaans Huistaal

Taalleer: 
              Leesbegrip
              Voorsetsels
              Luistervaardighede
              Tussenwerpsels
              Lidwoorde
              Woordsoorte - Die Infinitief
              Punktuasie
              Sinstipes
              Woordsoorte - Voegwoord
              Sinstipes
              Sinsontleding
              Sinsontleding - Woordsoorte
              Woordorde
              Direkte en Indirekte rede
Stelwerk:
             Poësie
             Skryf 'n brief
             Gedigontleding
             Prosa
             Adresseer 'n koevert
             Poësie - Gedigontleding
             Prosa - Oploop
             Informatiewe tekste
             Poësie - Gedigontleding
             Prosa afloop

 

Related Products