Wat is die BELA bill?

Die Basic Education Laws Amendment (BELA) Bill is ‘n wetsontwerp wat voorgestel is deur die Suid-Afrikaanse Departement van Basiese Onderwys. Die doel is om verskeie aspekte van die bestaande onderwyswetgewing te wysig.

Wat sê die BELA Bill oor Tuisskoolregistrasie?

Die BELA Bill maak spesifieke voorsiening vir die registrasie van tuisskolers by die Departement van Basiese Onderwys (DBE). Hier is die hoofpunte oor wat die BELA Bill sê oor hierdie registrasie:

 1. Verpligte Registrasie: Volgens die BELA Bill moet ouers wat hul kinders tuisonderrig wil gee, hul kinders by die DBE registreer. Dit is ‘n verpligte stap om te verseker dat die regering ‘n rekord hou van alle kinders wat tuisonderrig ontvang en om te verseker dat hierdie kinders aan sekere opvoedkundige standaarde voldoen​.
 2. Aansoekproses: Die registrasieproses sal vereis dat ouers ‘n formele aansoek indien by die DBE.
  Departement van Onderwys skakel:
  https://www.education.gov.za/Programmes/HomeEducation.aspx
 3. Gevolge van Nie-Nakoming: Indien ouers nie aan die registrasievereistes voldoen nie, kan hulle onderhewig wees aan boetes of ander regstappe. Dit is om te verseker dat alle kinders in Suid-Afrika toegang het tot ‘n behoorlike en gereguleerde opvoeding.
Wat behels die aansoekproses?

Die aansoekproses om tuisskoolregistrasie by die Departement van Basiese Onderwys (DBE) te doen, behels verskeie stappe. Hier is ‘n oorsig van die tipiese proses:

 1. Besoek die Onderwysdepartement se webblad:
  https://www.education.gov.za/Programmes/HomeEducation.aspx
 2. Laai die aansoekvorm vir jou betrokke provinsie af. (Dit is aan die regterkant van die skerm in die tweede grys blokkie)
 3. Vul die aansoekvorm vir elke kind apart in. DIe “save”-knoppie stel jou in staat om die vorm op jou rekenaar te stoor. Stoor ‘n kopie van die aansoekvorm as deel van jou papier-bewyse (paper trail).
  As jy die “reset”-knoppie druk kan ‘n tweede kinde se inligting ingetik en gestoor word.
 4. Berei al die gesertifiseerde dokumentasie voor wat vereis word. Stoor kopië van die dokumente as deel van jou papier-bewyse (paper trail).
 5. Epos al die dokumentasie na jou provinsie se aangewysde e-posadres. Onthou om die epos se “read receipt” en “dilivery receitp” funksie te stel voordat jy die epos stuur. Dit is deel van jou papier-bewyse dat die aansoek gestuur is. Maak afskrifte van die eposse wat gestuur is ook stoor.
Watter dokumente moet ek inhandig?

Saam met jou registrasiedokument moet jy die volgende dokumente inhandig:

 1. Gewaarmerkte afskrifte van ouer/s
 2. Gewaarmerkte afskirf van laaste rapport
  Indien leerder gr R / Gr 1 toe moet gaan, afskrif van immunisasiekaart
 3. Weeklikse werkrooster wat kontaktyd aandui
 4. Leerprogram wat gevolg gaan word
 5. Gesertifiseerde afskrif van geboortesertifikaat
  Wat gebeur na aansoek ingehadig is?

  DBE provisiale kantore evalueer die aansoek vir goedkeuring en kan ‘n konsultasie met ouers versoek.
  Die DBE het 30 dae om die aansoek te verwerk.
  Indien jy nie binne 60 dae van die DBE terugvoer ontvang het nie, word jou aansoek as goedgekeur beskou.
  Ouers ontvang ‘n Tuisskoolsertifikaat of epos wat goedkeuring aandui.

  Wat behels monitering en toesig?

  Die DBE het die reg om tuisskool te monitor.
  Rapporte moet ingehandig word van die uitgang-grade 3, 6 en 9.
  Verandering van adres en leerplan moet aan die DBE deurgegee word.

   

  Gevolge van versuim om te registreer?

  Ouers kan ‘n boete of ‘n tronkstraf-oplegging (3 tot 12 maande) ontvang indien wetgewing verontagsaam word.
  Ouers wat tuisskool kan by die Pestalozzi-Trust (tuisskool-regshulpfonds) aansluit.
  https://pestalozzi.org/en/home/

  Wanneer kan die DBE my tuisskool opskort?

  Opskorting van tuisskool moet ‘n evaluering, ondersoek en appelproses volg, alvorens ‘n registrasie teruggetrek kan word.
  Wat kan ‘n ondersoek regverdig?
  – Wanneer ‘n leerder sy graad druip.
  – Wanner ouers nie die leerplan volg wat ingedien is nie.

  Wat word nie gesien as tuisskool nie?

  Tuisskool beteken kinders moet die meerderheid tyd onderrig ontvang by ouers of grootouers in hul eie huis.
  – As dit nie in jou eie huis plaasvind nie, is dit nie tuisskool nie.
  – As iemand anders hele oggend vir jou kind klasgee elke dag van die week is jy nie die primêre opvoeder nie.

  Mag ek van 'n tutor gebruik maak?

  Jy mag binne die volgende beperkings:
  – Die tutor help met ‘n gespesialiseerde vak maar nie al die vakke al  die tyd nie.
  – Die tutor help met ‘n spesifieke leeruitval.

  Meerderheid tyd moet tuisonderrig aan die kind deur die ouer gegee word.

  Inligtingskakels

  DBE Logo
  Pestalozzi Trust Logo